Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

Kto jest kim w polityce prywatności?

My, czyli „KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w (31-345) Krakowie, ul. Sosnowiecka 81.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w (31-345) Krakowie, ul. Sosnowiecka 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr REGON: 368914812, NIP: 9452215086, KRS: 0000707268, (dalej: Administrator lub KWADRON).

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z KWADRON:

• pocztą pod adresem ul. Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

• e-mailem pod adresem: info@kwadron.net.

KWADRON realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzaniaPodstawa prawna i okres przetwarzania danychPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowychArt. 6 ust 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu

Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty KWADRON, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez KWADRONArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy w celu:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentemArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy w celu:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentówArt. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacjiArt. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy w celu:

a) do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie profili w ramach mediów społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profiluArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO1) Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z KWADRON oraz w celu komunikacji

2) badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług

3) w celach analitycznych

Dostarczanie newsletteraArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzane do dnia zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera

Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. KWADRON przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes KWADRON
Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową oraz założenia i obsługi konta internetowego użytkownikaArt. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy

 

Wykonanie badania satysfakcji klientaArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu KWADRON – do dnia wniesienia sprzeciwu

Badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

Pliki cookies oraz podobna technologiaArt. 6 ust. 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi wykonania umowy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. ze stosowaniem pozostałych rodzajów plików cookies jest uzasadniony interes KWADRON, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie
Kontakt w sprawie niedokończonych zakupówArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu KWADRON – do dnia wniesienia sprzeciwu

Odpowiedź na działania podjęte przez klienta w celu dokonania zakupów

Informacje Handlowe – Newsletter i Newsletter SMS

Użytkownik po zaznaczeniu checkboxów dotyczących odpowiednich zgód, ma możliwość subskrybowania naszego Newslettera poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, co stanowi o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w (31-345) Krakowie, ul. Sosnowiecka 81 – drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. W ten sposób informujemy Użytkownika o naszych najnowszych ofertach (np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W celu przygotowania informacji dopasowanej do Użytkownika korzystamy z plików cookies (szerzej o plikach cookies w „Polityce Cookies”). Jeżeli Użytkownik podał nam swoją datę urodzenia, możemy przygotować dla niego np. ofertę urodzinową.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, klikając w link zawarty w każdym otrzymanym Newsletterze.

KWADRON każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku portali i stron pozwalających na wyrażenie opinii o KWADRON prowadzonych w portalach społecznościowych i innych ogólnodostępnych serwisach, odbiorcami danych mogą być inni użytkownicy tych serwisów.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane KWADRON przez podmiot, z którym KWADRON zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji oferowanych usług.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy KWADRON i podmioty świadczące na rzecz KWADRON różnego rodzaju usługi oraz m.in.: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

KWADRON zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych,
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych,
  • cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Pana/Pani dane osobowe uzyskujemy przede wszystkim od Pana/Pani. Podaje je nam Pan/Pani podczas rejestracji w naszym serwisie kwadron.pl oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Pana/Pani w związku z realizacją transakcji sprzedaży przedmiotów i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Pana/Pani dane uzyskujemy również w związku z rezerwacją towarów, składanymi przez Pana/Panią reklamacjami oraz w ramach Pana/Pani kontaktu z naszymi konsultantami.

Pana/Pani dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, w tym na Pana/Pani prośbę. Dotyczy to np. sytuacji, w której Pan/Pani chce się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

1) Facebook

2) Google Analytics i Google Ads

3) Instagram

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostanie Pan/Pani przez niego poproszony/a o potwierdzenie, że może on przekazać nam Pana/Pani dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Pana/Pani zgodą partner przekaże nam część Pana/Pani danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Pana/Pani profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będzie Pan/Pani mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.